Nieuw licht op onze velden

De firma Oostendorp heeft onze nieuwe lichtmasten geinstalleerd waardoor we ook ‘s-avonds als het donker wordt kunnen trainen op onze velden. Wie met ons samenwerkt ontdekt het onmiddellijk: we hebben een passie voor ons vak. Zijn vakidioten die het perfecte lichtplan willen ontwikkelen. Worden enthousiast van monitoring, cijfers en besparingskansen…. Read more.

Havenloods – Sportplus zit bij steeds meer Rotterdamse clubs in het DNA

Rotterdam – Steeds meer sportverenigingen zijn maatschappelijk actief door beweegactiviteiten aan te bieden met ontmoetingsmomenten voor kwetsbare groepen in de stad. “Dat werkt ook preventief”, betoogde directeur Gert-Jan Lammens onlangs op de nieuwjaarsreceptie van Rotterdam Sportsupport. “Met een breder aanbod voor diverse doelgroepen kunnen we de alsmaar stijgende zorgkosten omlaag… Read more.