Ga terug naar vorige pagina

Een nieuw honkbalveld... een kijkje achter de schermen!

Hebben we dit jaar nog een nieuw honkbalveld?

Zoals jullie (bijna) allemaal weten zijn we als vereniging al jaren bezig om onze accommodatie uit te breiden naar een plek waar we ook honkbal kunnen gaan spelen. De huidige accommodatie kent een softbalveld en een klein Beeball-veld naast de kantine. Het gebrek aan een honkbalveld, dat simpelweg grotere afmetingen moet hebben dan ons huidige softbalveld, doet ons als vereniging geen goed. En dat ervaren we regelmatig, met als dieptepunt het verliezen van twee junioren teams na afloop van het vorige seizoen. Af en toe is voor de leden te zien dat we bezig zijn met de uitbreiding van onze accommodatie, maar achter de schermen wordt héél veel werk verzet wat niet zichtbaar is. In dit item willen we jullie "bijpraten" over de huidige stand van zaken. Klik op de "Lees meer" link om weer helemaal op de hoogte te zijn van waar we momenteel als vereniging staan wat betreft de ontwikkelingen rondom onze accommodatie(s).

Onze accomodatie(s): waar staan we?

Sinds jaren zijn we als vereniging onderweg om te proberen "meer volwassen" te worden. Een fatsoenlijke accommodatie maakt daar natuurlijk deel van uit. De afgelopen jaren zijn vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Rotterdam over de toekomst van onze accommodatie. Hierbij zijn onder andere de volgende mogelijkheden besproken: uitbreiding van onze accommodatie aan de Zuiderparkweg, verkassen met de hele vereniging naar het oude veld van Sparta-Feyenoord of het verplaatsen van onze vereniging naar het nieuw aan te leggen Stadionpark (Varkenoord). Door allerlei redenen zijn de voorgaande opties niet gerealiseerd met als gevolg dat we het nog steeds moeten doen met onze huidige accommodatie.

Maar, we zien licht aan het eind van de tunnel!

Vanuit verschillende hoeken in de Gemeenteraad Rotterdam komt er draagvlak om de accommodatie van onze vereniging in de Sportnota van 2017 op te nemen. Als dit lukt dan komt het erop neer dat , op basis van concrete plannen, budget vrijgemaakt wordt om daadwerkelijk voor onze vereniging aan de slag te gaan. Het is dan helaas niet zo dat we binnen een paar weken ook kunnen rekenen op die nieuwe/vernieuwde accommodatie. Voor je het weet zijn we dan alweer één of twee jaar verder. Maar op dit gebied hebben we goede hoop! Het helpt ons natuurlijk enorm als we aan kunnen tonen dat we de zaken als vereniging goed voor elkaar hebben, waarbij onze SportPlus status (maatschappelijke betrokkenheid) een pre is. De lobby om onze vereniging op de "shortlist" van de sportnota 2017 te krijgen en te houden is in ieder geval in volle gang.

Wanneer we over één of twee jaar pas kunnen beschikken over een nieuwe/vernieuwde accommodatie waar we ook kunnen honkballen, zitten we tot dat moment in een vervelende situatie. Op dit moment hebben we geen jeugd (Junioren) meer die op een veld met honkbalafmetingen moeten spelen, maar voordat we het weten stromen de eerste Aspiranten door naar de Junioren. Na de ervaring van vorig seizoen willen we ervoor zorgen dat we voor deze jongens (en meiden) een betere oplossing te bieden hebben dan het spelen bij een andere vereniging. Op dit moment speelt het senioren honkbalteam de thuiswedstrijden bij Honkbalvereniging Blue Hitters (Puttershoek). Met deze vereniging hebben we een mooie afspraak kunnen maken over de huur van hun veld zodat we als vereniging wel een honkbalteam kunnen aanbieden. Ideaal is deze oplossing voor volwassenen al niet, laat staan voor een (toekomstig) Junioren team. Op dit moment zijn we dan ook bezig om te kijken of we een stuk dichter bij huis kunnen gaan honkballen. Aan het begin van de Charloisse Lagedijk (de kant van de Groene Kruisweg bij McDonald's om de hoek) ligt een verlaten voetbalcomplex van de opgeheven voetbalvereniging TOGR. Het complex dat zich daar gewillig laat overwoekeren door onkruid, is groot genoeg om een honkbalveld op aan te leggen. De Portland Poema's voeren op dit moment oriënterende gesprekken met twee andere honkbalclubs die op Rotterdam-Zuid actief zijn en de Gemeente Rotterdam. Deze clubs, "Urban 010" en "Sharks", hebben zelf helemaal geen accommodatie. Dit is ook de reden dat zij zo nu en dan gebruik maken van onze accommodatie. Inmiddels is in kaart gebracht wat het ombouwen van het oude TOGR complex naar een honkbalaccommodatie moet gaan kosten. Nu is het verder aan de Gemeente Rotterdam om in te stemmen met het ombouwen van het complex. Daarnaast is het aan de honkbalclubs om met elkaar afspraken te maken of en op welke wijze de accomodatie gezamenlijk gaat worden gebruikt. De hoop is dat dit de komende maanden al gerealiseerd kan worden. Ervaringen met de Gemeente Rotterdam doen ons echter ook beseffen dat we niet teveel op de zaken vooruit moeten lopen. Via de onderstaande link blijkt in ieder geval dat we de eerste wind al in de zeilen hebben om het honkballen aan de Charloisse Lagedijk op relatief korte termijn mogelijk te maken.
https://www.denieuwspeper.nl/politiek/cda-rotterdam-help-de-portland-poemas-aan-een-veld/

Bovenstaand verhaal samenvattend, achter de schermen zijn we druk bezig met hopelijk op korte termijn een goede (tijdelijke) oplossing. En voor de lange termijn plannen hopen we ook binnen afzienbare tijd duidelijkheid te krijgen. Met dit item weten jullie in ieder geval waar we op dit moment mee bezig zijn en waar we staan. Hopelijk kunnen we op relatief korte termijn de resultaten zien van de inspanningen.

Oud TOGR complex aan de Charloisse Lagedijk