Wil je ook honkballen bij de Poema’s?

Portland Poemas Rotterdam

Dan willen wij graag eerst kennis met je maken. Hiervoor verwijzen wij je graag naar het item “INFO” op onze website. Heb je inmiddels een aantal keer meegetraind en is dit goed bevallen? Dan heten wij je graag welkom als lid van onze vereniging.

Om lid te worden dien je het “Inschrijfformulier Lidmaatschap” in te vullen. Dit formulier is terug te vinden onder: INFO > Formulieren op onze website. Wij vragen je het Lidmaatschapsformulier uit te printen, in te vullen en te ondertekenen. Het ondertekende formulier kan digitaal worden verzonden naar: ledenadministratie@portlandpoemas.nl. Of het kan via de reguliere post naar de ledenadministratie worden toegezonden ter attentie van:

Ledenadministratie Portland Poema’s
Postbus 53099
3008 HB Rotterdam

Met het ondertekenen van het “Inschrijfformulier Lidmaatschap” wordt ook akkoord gegaan met het naleven van het huishoudelijk reglement van de Portland Poema’s. Ons huishoudelijk reglement is na te lezen en ook te downloaden onder: INFO > Formulieren. Hier staat ook het Contributieformulier met een overzicht van de contributiebedragen van onze vereniging voor dit kalenderjaar. Voor het bestellen van onder andere het clubtenue kan het Kledingbestelformulier worden gebruikt dat eveneens onder de formulieren is terug te vinden.

Ook ontvangen wij graag het “Toestemmingsformulier inzake privacy beleid” ingevuld en ondertekend tezamen met het “Inschrijfformulier Lidmaatschap”. Hiermee wordt aangegeven of het lid wel of niet toestemming geeft voor naamsgebruik en het maken van foto’s/film opnamen voor intern en extern gebruik (bijv. krantenartikel, Portland Poema’s website, nieuwsbrief).

Ben je al eerder lid geweest van een honkbalvereniging, vraag dan bij ons een overschrijvingsformulier aan via: ledenadministratie@portlandpoemas.nl
Let hierbij ook op het sluiten van de overschrijvingstermijn van de honkbalbond. Het zou jammer zijn als je (net) te laat bent met het papierwerk om bij onze vereniging te komen honkballen.

Alvast welkom bij de Portland Poema’s!