Het zal jullie niet ontgaan zijn dat door het kabinet weer aangepaste Corona maatregelen zijn aangekondigd. Als Poema’s hebben wij hier helaas ook weer mee te maken. Een aantal zaken blijft onveranderd, maar we moeten ons Corona protocol op een aantal punten aanpassen. Onderstaand een aantal op- en aanmerkingen ten aanzien van het protocol op basis van de informatie die wij nu voor handen hebben.

Trainingen

Het communiceren via de team-appgroepen blijft gehandhaaft, dus het af- en aanmelden voor de honkbaltraining (ruim van te voren) in de team-app is verplicht, zodat de trainer/coach(es), de teammanager en de toezichthouder weet wie er aanwezig is. Dit is en blijft een verplichting volgens het sportprotocol (van de gemeente Rotterdam).

Dit zijn regels die strenger zijn dan jullie van de Poema’s gewend zijn maar in de huidige tijd is dit de enige manier om op een verantwoorde manier te kunnen trainen. Wij willen dan ook dat alle leden en ouders op de hoogte zijn van dit protocol. Bij niet naleven hiervan zullen wij jullie hierop aanspreken. Er kunnen boetes volgen als we het protocol niet volgen. Straffen per persoon, voor de club en het kan zomaar zijn dat we alle trainingen dan moeten staken.
Wij verwachten echter dat iedereen begrip heeft voor de noodzaak hiervan en hopen dan ook met veel plezier de trainingen te vervolgen en onderlinge wedstrijden te kunnen opstarten.

Middels de richtlijnen van het landelijke sportprotocol ‘verantwoord sporten’ hebben we ook te maken met het protocol van de gemeente Rotterdam. Mocht de lokale noodverordening – die weer op 1 juni is bijgesteld – wederom nieuwe, lokale richtlijnen opleveren dan worden wij hierover geïnformeerd en als dat nodig is berichten wij al onze leden dan ook (weer).

N.B.: Er kan helaas nog steeds geen gebruik worden gemaakt van de kantine en kleedkamers, dus graag zelf een eigen (volle) drinkfles meenemen voor tijdens en na de honkbaltraining.

Aanwezigheid Training

Aanmelden:
Wij verwachten dat iedereen die komt trainen dit uiterlijk 1 dag voor de training doorgeeft aan de coach via de teamapp. Op deze manier weten wij hoeveel leden er verwacht worden, kunnen de trainers/coaches onderling beter rekening houden met de ‘speciale’-afstand-trainingsstof en de spreiding op het veld. 10 minuten voor aanvang van de training mogen spelers pas het complex betreden. Nog niet alle coaches/trainers kunnen aanwezig zijn, omdat ze in een risico-groep zitten, i.v.m. hun werk of gezin/huisgenoten.

Hoesten, snotterigheid, benauwdheid, keelpijn en/of koorts:
Heb je één van deze klachten, dan kun je helaas niet trainen of naar het honkbalveld komen. Dat geldt ook als je denkt dat de klachten niet door Corona worden veroorzaakt. We kunnen hier geen onderscheid in maken!

Vóór en ná de training

Géén toeschouwers:
De kinderen mogen door ouders naar de training tot de toegangspoort gebracht worden, ouders dienen onderling ook 1,5 meter afstand te bewaren naar anderen en mogen niet blijven kijken. 5 minuten voor het einde van de training is de ouder/volwassene weer welkom bij de poort om de speler op te halen. Als de honkbaltraining is afgerond en de materialen zijn opgeruimd, verwachten wij dat iedereen meteen de honkbalaccommodatie verlaat en niet gezellig blijft napraten (ook niet op de parkeerplaats).

Tijdens de Training

Handen wassen:
Wij verwachten dat iedere speler voor en na de training de handen wast, dus voor het pakken van de spullen voor de training en erna als de spullen weer opgeborgen worden. We zorgen dat daar gelegenheid voor is, daarnaast werken we met alcohol, handgels en houden er rekening mee dat er voldoende schoonmaakdoekjes beschikbaar zullen zijn.

1,5 meter afstand:
Voor iedereen vanaf 19 jaar geldt een strikte 1,5 meter afstand als regel. De jongere kinderen en de jeugdspelers t/m 18 jaar houden t.o.v. de trainers/coaches en andere volwassenen ook 1,5 meter afstand. Voor deze groep is ‘onderling 1,5 meter afstand houden’ komen te vervallen!

De dugouts – op het nieuwe veld – mogen voor de groep t/m 18 jaar gebruikt worden. Voor de 19+ groep/senioren gebruiken we de dug-out alleen om de spullen neer te leggen op 1,5 meter afstand van elkaar. Spullen die tijdens de trainingen niet gebruikt worden blijven in de tas, zodat niet iedereen per ongeluk aan elkaars spullen zit.

Honkbalmaterialen:
Spelers gebruiken géén privé-materialen van andere team-spelers. Wij stimuleren om zoveel mogelijk het gebruik van eigen honkbalspullen en slaghandschoentjes te gebruiken bij het slaan. Spelers die geen eigen honkbalmaterialen hebben kunnen die van de vereniging lenen. Wij zullen zorgen dat de team-materialen voldoende gereinigd worden, tevens wordt er op toegezien dat de privé-spullen ook herhaaldelijk schoongemaakt worden.
Uit hygiëne-oogpunt worden er alleen handschoenen en helmen van de vereniging gebruikt, mits deze dezelfde training maar door 1 persoon worden gedragen en erna goed schoongemaakt worden.

Proeftrainers:
Serieuze proeftrainers – die daadwerkelijk ook bij de Portland Poema’s willen gaan honkballen – zijn ook van harte welkom, mits zij alle Poema-Protocol-regels in acht nemen, zich ook minimaal 1 dag van te voren hebben aangemeld via honkbal@portlandpoemas.nl en de trainers van de teams hiervan op de hoogte en akkoord ermee zijn. Vriendjes, vriendinnetjes, kennissen, buren en/of andere familie- cq. gezinsleden die ook lekker willen sporten, maar uiteindelijk niet willen blijven honkballen kunnen helaas niet met de trainingen meedoen.

Wedstrijden

Bij wedstrijden zijn toeschouwers niet toegestaan. De rijksoverheid heeft daarbij alleen een uitzondering gemaakt voor de benodigde vervoerders bij uitwedstrijden van kinderen tot en met 17 jaar. Deze vervoerders worden niet als toeschouwers gezien, maar als teambegeleiders. Het standpunt van de Poema’s is dat we, in lijn met het idee achter het beperken van mensen op sportcomplexen, het aantal vervoerders zoveel mogelijk moeten proberen te beperken. Wij vragen jullie dan ook om binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk te carpoolen bij een uitwedstrijd.
Bij thuiswedstrijden zijn toeschouwers dus helaas niet welkom.

Wij hopen dat wedstrijden “gewoon” gespeeld kunnen gaan worden. Wij kunnen het ons echter ook voorstellen dat de nieuwe voorschriften ertoe kunnen leiden dat wedstrijden afgelast gaan worden. Voor nu is dat nog even aftasten. Vanuit de Poema’s hebben wij in ieder geval de intentie om wedstrijden doorgang te laten vinden.

Toezichthouders

Bij alle honkbaltrainingen zal een toezichthouder op het complex aanwezig zijn om erop toe te zien dat de regels goed nageleefd worden… zo ligt de zorg voor de veiligheid niet alleen bij de coaches en trainers. De toezichthouder is – goed zichtbaar met een oranje hesje en – ook medeverantwoordelijk voor de hygiëne-regels. Wij zijn als bestuur verantwoordelijk voor de leden en gaan daarom dan ook voorzichtig te werk zonder enig risico. Wellicht vinden sommigen deze aandacht hiervoor overdreven, maar liever: ‘SAFE than SORRY’…

Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier voor een veilige, maar nog steeds een sportieve en gezellige training cq. wedstrijd kunnen zorgen. Wij hebben er echter ook alle begrip voor als er – ondanks alle maatregelen – toch voor gekozen wordt om voorlopig nog niet te honkballen. Laat dit dan even weten aan de trainer/coach/teammanager, in de app of via mail: honkbal@portlandpoemas.nl. Mochten er verder nog vragen/opmerkingen zijn dan kunt u deze stellen via: bestuur@portlandpoemas.nl

De trainingstijden en -dagen worden door de coaches gecommuniceerd.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en heel veel speelplezier!