Met de overstap van de veld- naar de zaaltrainingen veranderen ook de Corona procedures waar wij ons aan hebben te houden.
Op deze pagina staan de procedures uiteen gezet. Wij vragen jullie de procedures goed door te nemen en vervolgens ook conform de procedures te handelen. Vanuit de Gemeente hebben wij al bevestigd gekregen dat wij direct “controle” kunnen verwachten om te beoordelen of wij aan de voorwaarden voldoen om gebruik te mogen maken van de sporthal.

Laten we samen ons best doen om volgens de procedures te handelen, dan komen we lekker honkballend de winter door.

Corona procedures Zaaltraining

Nu we van het honkbalveld naar de zaal verplaatsen met de trainingen, heeft dit ook gevolgen voor de Corona procedures die we met ons allen moeten volgen. Hieronder treffen jullie de procedures aan.

Algemeen
 • Heb je klachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) blijf dan thuis. Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen.
 • Ga direct naar huis wanneer klachten ontstaan die op Corona symptomen lijken.
 • Sporters kunnen door trainers/coaches of Corona toezichthouder worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij het vaststellen van klachten.
 • Indien Covid-19 wordt vastgesteld, volg dan de richtlijnen van de GGD. Hoewel er vanuit privacy overwegingen geen verplichting is het bestuur van de Portland Poema’s zelf te informeren, stelt het bestuur het wél zeer op prijs dit zo spoedig mogelijk ná ontvangst van het testresultaat te doen.
 • Schud geen handen en houdt 1,5m afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht in de sporthal. De moet gedragen worden tot het moment dat je daadwerkelijk start met sporten. Ná het sporten dient het mondkapje ook weer direct te worden opgezet.
 • In het gebouw zijn maximaal 30 personen van 18 jaar en ouder tegelijkertijd toegestaan, voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd voor dit maximum.
 • Kom al omgekleed (op zaalschoenen na) naar de sporthal toe.
 • Alleen spelers, coaches, bestuursleden en Corona toezichthouders mogen het gebouw betreden. Ouders en overige toeschouwers zijn dus niet toegestaan.
 • Voor iedere zaal dient een Corona toezichthouder aanwezig te zijn. Wanneer de sporthal door het doek in tweeën wordt gesplitst, zijn dus ook twee toezichthouders benodigd. Zonder (voldoende) toezichthouders kan de training niet plaatsvinden.
 • Het betreden van de sporthal kan pas zodra de voorafgaande trainingsgroep het gebouw heeft verlaten en de Corona toezichthouder toestemming geeft.
 • Het gebouw wordt betreden door de hoofdingang aan de straatkant.
 • Bij binnenkomst worden de handen direct gewassen/ontsmet in de 1e kleedkamer rechts na het binnenlopen door de hoofdingang.
 • Spullen worden allemaal de zaal in meegenomen. In de zaal kan van schoeisel kan worden gewisseld.
 • De kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt, anders dan voor het ontsmetten van de handen en het bezoeken van het toilet.
 • Probeer toiletbezoek zoveel mogelijk te vermijden.
 • Gebruik bij voorkeur zoveel mogelijk persoonlijk spullen en zo min mogelijk spullen van de vereniging. Gebruik alleen spullen van de vereniging wanneer deze zijn ontsmet (door de Corona toezichthouder).
 • Ná de training is het de bedoeling dat het gebouw zo spoedig mogelijk wordt verlaten. Dit betekent honkbalmateriaal opruimen, persoonlijke spullen mee de zaal uit nemen, handen desinfecteren en het gebouw verlaten.
 • Het gebouw wordt verlaten door de deur aan de kant van het schoolplein, dus niet via de hoofdingang.

Aanvulling op de algemene procedures

Jeugd tot en met 12 jaar
 • Kinderen worden door de ouders/verzorgers minimaal één dag van tevoren aangemeld bij de trainers/coaches voor de training.
 • Ouders/verzorgers brengen de kinderen tot aan de deur van het gebouw zodat de kinderen niet eerder het gebouw betreden dan is toegestaan.
 • Ná de training worden de kinderen bij de zij-uitgang aan de kant van het schoolplein opgehaald door de ouders/verzorgers.
 • Kinderen zijn pas toegestaan het gebouw te verlaten nadat hun ouders/verzorgers op het schoolplein aanwezig zijn. Indien kinderen zelfstandig naar huis toe mogen dienen de ouders dat voorafgaand aan de training aan de trainers/coaches kenbaar te maken bij aanmelding van het kind voor de training.
Jeugd van 13 tot 18 jaar
 • Mondkapjes zijn in het gebouw verplicht tot de start van de training. Ná de training dien het mondkapje zo spoedig mogelijk weer te worden opgezet.
 • Kinderen worden door de ouders/verzorgers minimaal één dag van tevoren aangemeld bij de trainers/coaches voor de training.
 • Ná de training zullen de kinderen worden verzocht zo spoedig mogelijk zelfstandig het gebouw te verlaten. Houdt hier als ouders/verzorgers rekening mee. Binnen schuilen voor de regen tot ouders/verzorgers (te) laat kinderen komen ophalen is dus helaas niet mogelijk.
Vanaf 18 jaar en ouder
 • Mondkapjes zijn in het gebouw verplicht tot de start van de training. Ná de training dien het mondkapje zo spoedig mogelijk weer te worden opgezet.
 • De sporters melden zich minimaal één dag van tevoren aan bij de trainers/coaches voor de training.
 • Sporten is alléén toegestaan in maximale groepjes van maximaal 4 personen.
 • Te allen tijde is het houden van 1,5m afstand van belang, dus ook binnen één groepje van maximaal 4 personen.
 • Een groepje van (maximaal) 4 personen moet de gehele training één groepje vormen. Het opnieuw indelen van groepjes tijdens de training is dus niet toegestaan, dit om besmettingsgevaar te beperken.
 • Een groepje moet herkenbaar en te onderscheiden zijn van andere groepjes.
 • In het gebouw mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn van 18 jaar en ouder. Hiertoe worden ook aanwezige trainers/coaches en Corona toezichthouder(s) gerekend.

Voorschriften Corona toezichthouder

 • Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent. Bij voorkeur ongeveer 10 minuten voordat de training start zodat eventueel nog spullen voor het ontsmetten van handen en materialen klaargezet kunnen worden.
 • Draag een oranje hesje om voor de sporters herkenbaar te zijn als Corona toezichthouder.
 • Tijdens het wisselen van trainingsgroepen dienen de deuren binnen de sporthal, kleedkamers, hoofd- en zijingang tegelijkertijd te worden geopend voor het bevorderen van ventilatie.
 • Voorafgaande aan de training dient de 1e kleedkamer te worden voorzien van ontsmettingsspullen om de handen te kunnen ontsmetten (en drogen) voorafgaand aan het betreden van de sporthal.
 • Ná het wisselen van trainingsgroepen is het van belang dat alle deurklinken worden ontsmet met daarvoor bestemde doekjes.
 • Sporters zijn pas toegestaan het gebouw te betreden ná het verlaten van het gebouw door de volledige groep sporters van de voorafgaande sportactiviteit.
 • Vanaf 13 jaar zijn de sporters verplicht een mondkapje te dragen voordat zij het gebouw mogen betreden. Geen mondkapje = Geen toegang
 • Kleedkamers mogen niet worden gebruikt voor omkleden of douchen.
 • Tijdens de training dient materiaal dat wordt gedeeld door meerdere sporters ná ieder gebruik te worden ontsmet voordat een andere sporter het materiaal mag gebruiken.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen het gebouw niet verlaten zonder dat ouders/verzorgers op het schoolplein aanwezig zijn om de kinderen op te halen. Uitzondering hierop is dat ouders/verzorgers bij het aanmelden van de kinderen voor de training bij de trainers/coaches al hebben aangegeven dat een kind zelfstandig naar huis mag gaan.
 • Ná de training dient erop worden toegezien dat vanaf 13 jaar de mondkapjes direct weer worden opgezet.