bestuur

Bestuur

Voorzitter accommodatie en Technische commissie
Bill (Wim) van der Hout

Secretaris (wedstrijd)
Ingrid Vijfvinkel

Penningmeester
Maarten Vlag

Algemeen lid communicatie
Chris Mulder

Algemeen lid activiteiten
Charlie Frans

Commissies

Activiteiten commissie
Deborah vd Velde, Janny Roberts, Rebecca van Wunnik

Technische commissie
Bill (Wim) van der Hout, Ingrid Vijfvinkel

Communicatie commissie
Chris Mulder, Ingrid Vijfvinkel, Talitha Vermaas

Kantine Commissie
Bill (Wim) van der Hout, Maarten Vlag

Accommodatie commissie
Bill (Wim) van der Hout

Website
Chris Mulder, Ingrid Vijfvinkel

Ledenadministratie
Ingrid Vijfvinkel

Wedstrijdsecretariaat
Ingrid Vijfvinkel

Vrijwilligerscoördinator
Rebecca van Wunnik

Nieuwe accommodatie commissie
Melanie Kieviet, Arno Molengraaf, Bestuur